DİYAFRAM DUVAR


Genel olarak kazı duvarlarını desteklemek için inşa edilen geçirimsiz , donatılı, yüksek dayanımlı yeraltı duvarlarıdır. Derin kazılarda temel çukuru stabilitesinin sağlanması ve emniyetle temel kazısı yapılması amacıyla yapılan bir betonarme iksasistemidir. Diyafram duvarın amacı yer altı suyunun çalışma yapılacak alana girmesini önlemek ve yüksek toprak basıncının karşılanmasıdır. Derin kazılarda yanal stabilite ankrajlarla sağlanır.